برای انتخاب قاب های هالوژن باید به دو اندازه توجه کرد.

1-اندازه روی قاب        2- اندازه فنر تا فنر پشت قاب

برای زدن برش دانستن این دو اندازه بسیار مهم است چون اگر برش بزرگتر یا اشتباه زده شود نور از کناره های قاب بیرون زده و ظاهر نامناسبی پیدا می کند.

جنس بدنه

در انتخاب قاب های هالوژن جنس بدنه هم می تواند برای مصرف کننده حائز اهمیت باشد.معمولا قاب هایی که بدنه فلزی دارند دوام بالاتری دارند. قاب های بدنه پلاستیکی هم اگر از کیفیت ساخت مناسب برخوردار نباشند به مرور زمان کم رنگ می شوند.قاب های فلزی هم اگر آهنی باشند به مرور زمان زنگ می زنند.معمولا قاب های فلزی را از جنس استیل (stainless steel) ،چدن،سرب،نیکل و ... این گونه ها می سازند که به مرور زمان زنگ نزنند.

جنس فنری هم که در قاب ها به کار برده می شود مهم است چون اگر جنس فنر کیفیت مناسب نداشته باشد به مرور زمان هرز شده و از برش بیرون می آید.