هنگامی که ناسا برنامه فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز کرد، با مشکل کوچکی روبرو شد.آنها دریافتند که خودکارهای موجود در فضای بدون جاذبه کار نمی کنند. (جوهر خودکار به سمت پایین جریان نمی یابد و روی سطح کاغذ نمی ریزد.) برای حل این مشکل آنها شرکت مشاورین اندرسون را انتخاب کردند. تحقیقات بیش از یک دهه طول کشید، 12 میلیون دلار صرف شد و در نهایت آنها خودکاری طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه می نوشت، روی هر سطحی حتی کریستال می نوشت و از دمای زیر صفر تا 300 درجه سانتیگراد کار می کرد.روس ها راه حل ساده تری داشتند: آنها از مداد استفاده کردند!

شرح حکایت این داستان مصداقی برای مقایسه دو روش در حل مسئله است. تمرکز روی مشکل (نوشتن در فضا) یا تمرکز روی راه حل (نوشتن در فضا با خودکار)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------